ltruen+370 686 223 45 info@verslopaslaugos.lt V. Gerulaičio g. 1-1, Vilnius

Steigimo dokumentu rengimas ir keitimas

Juridinio asmens (toliau – JA) steigimas/perregistravimas (keičiantis steigimo dokumentuose nurodytiems duomenims)

Pageidaujamo JA pavadinimo tapatumo tikrinimas (tame tarpe registruotų prekės ženklų duomenų bazėje)

 10,00

Tipinių steigimo dokumentų parengimas ir JA įregistravimas e. būdu, įskaitant kaupiamosios banko sąskaitos atidarymą

 60,00

Tipinių steigimo dokumentų parengimas ir JA įregistravimas savo vardu e. būdu, suderinus su Užsakovu pavadinimą, kapitalo/įnašo dydį, organų struktūrą ir kitus steigimo dokumentams privalomus reikalavimus, po įregistravimo  jį perleidžiant Užsakovui notarine sutartimi. Kaina už visą paketą, priklausomai nuo steigėjų teisinės formos ir jų skaičiaus

180,00 – 250,00

Netipinių, popierinės formos steigimo dokumentų parengimas, derinimas su Užsakovu ir notaru, po JA įregistravimo  jį perleidžiant Užsakovui notarine sutartimi. Kaina už visą paketą, priklausomai nuo steigėjų teisinės formos ir jų skaičiaus

 250,00 – 300,00

 

JA reorganizavimas (sujungimas, prijungimas, atskyrimas, skaidymas) ar pertvarkymas

Kaina už visą paketą, priklausomai nuo dalyvių teisinės formos ir jų skaičiaus

 nuo 600,00

 

JA likvidavimas 

Kaina sutartinė  

Buveinės (registravimo vietos) adreso suteikimas su korespondencijos perdavimo ir skambučių nukreipimo paslauga

Kaina už 12 mėnesių       100,00

Pastaba:

*Kainos nurodytos Eur be PVM.

*Mūsų Klientai, kurie pasirašę buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį, buveinės adresą, paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiui, gauna   nemokamai, o kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis naudojasi 10-50 procentų nuolaida!

 Papildomai jums reikės apmokėti notaro ir Valstybės įmonės Registrų centras paslaugas pagal galiojančius įkainius.

 

Valstybės įmonės Registrų Centras juridinių asmenų registravimo paslaugų kainos​

Paslauga Kaina Eur
Akcinės bendrovės, Europos bendrovės, Europos ekonominių interesų grupės, Europos kooperatinės bendrovės, komercinio banko, draudimo įmonės, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės įregistravimas 30,83
Uždarosios akcinės bendrovės įregistravimas dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje 30,83
dokumentus pateiktus e. būdu 14,02
Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), komanditinės ūkinės bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, advokatų profesinės bendrijos įregistravimas 27,51
Individualios įmonės įregistravimas dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje 21,12
dokumentus pateiktus e. būdu 13,08
Valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos ar viešojo juridinio asmens, veikiančio pagal įstatymą ar kitą teisės aktą, įregistravimas 24,44
Viešosios įstaigos įregistravimas dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje 28,00
dokumentus pateiktus e. būdu 11,65
Asociacijos, labdaros ir paramos fondo, bendrijos įregistravimas dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje 25,65
dokumentus pateiktus e. būdu 11,99
Valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos ar viešojo juridinio asmens, veikiančio pagal įstatymą ar kitą teisės aktą, įregistravimas 24,44
Mažosios bendrijos įregistravimas 17,13
Juridinio asmens filialo ar atstovybės įregistravimas 26,57
Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės įregistravimas 41,75
Regioninės plėtros tarybos įregistravimas 28,00
Kito juridinio asmens įregistravimas 28,00
Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo laikinas įrašymas į Juridinių asmenų registrą 6,75
Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo tapatumo nustatymas 8,04
Juridinio asmens, filialo ar atstovybės išregistravimas (išbraukimas) 8,92
Prašymo dėl juridinio asmens buveinės išregistravimo priėmimas ir buveinės išregistravimas (už kiekvieno juridinio asmens buveinės išregistravimą) 12,06
Įgaliojimo, gauto popierine forma, įrašymas 7,26